Catering

Vi erbjuder catering i form av att vi kommer med en food truck och lagar maten hemma hos dig, på ditt event eller på ditt företag samt även möjligheten att vi levererar maten direkt till dig eller att du hämtar upp den från Tapicantes restauranger.

We offer catering in the following forms: We can come to you with one of our food trucks and cook the food at your home, event or workplace; we can deliver the food to you; or you can pick your order up at Tapicantes restaurants.

For the catering menu in English, scroll down!

Tapicante på cateringuppdrag!

Tapicante cateringmeny

Välj två stora tacos eller stora quesadillas på vetetortilla per person:

 • Fyllningar, välj två stycken olika fyllningar:
 • Pollo Loco – fräst kyckling med grönsaker och ost
  Pollo Criollo – fräst kyckling med potatis, chipotle och ost
  Mechada – ugnsgrillad fläskkarré med ost och guacamole
  Tapicante – fräst högrev med grönsaker, ost och guacamole
 • Atrancadito – fräst högrev med potatis, chipotle, ost och guacamole
 • Cholita – potatis med lök och chipotle samt med/utan ost/veganost
  Menestrita – bönor med chipotle samt med/utan ost/veganost
  Ensalada – med morot, paprika, zucchini, samt med/utan ost/veganost
 • Veneno – bönor och potatis med chipotle, samt med/utan ost/veganost
 • kostnad mat: 170:- per person

Övriga kostnader och allmän information

Kostnad food truck (lilla matvagnen eller stor food truck) + personal som förbereder och delar ut maten från trucken under eventet i Uppsala eller Enköping: 3000:-

Kostnad catering utanför Uppsala eller Enköping (mer än 10 km från centrum) utgår en extra kostnad för att täcka bensinkostnad och arbetstid, beroende på hur långt bort det gäller. Exempelvis Stockholm: + 1500:-

Kostnad leverans inom Uppsala: 300:-

Tillbehör: alla cateringmenyer inkluderar såser och koriander.


Om det finns behov av specialkost, exempelvis glutenfritt eller veganskt, så ordnar vi det!
Våra majstortillas är glutenfria och veganska, och våra quesadillas kan serveras utan ost.
Allergier? Meddela oss i god tid!

Senast 3 dagar innan: Meddela exakt antal personer. Vi fakturerar beställningen baserat på detta.

Alla priser är inklusive moms

CATERING MENU ENGLISH

Choose 2 large tacos or big quesadillas on wheat tortilla per person:

 • Fillings, choose two fillings:
 • Pollo Loco – chicken with vegetables and cheese
  Pollo Criollo – chicken with potatoes, chipotle and cheese
  Mechada – slow roasted pork with cheese and guacamole
  Tapicante – beef, vegetables with cheese and guacamole
 • Atrancadito – pan fried beef with potatoes, cheese and guacamole
 • Cholita – potatoes with onion, chipotle and with/without cheese/vegan cheese
  Menestrita – beans with chipotle and with/without cheese/vegan cheese
  Ensalada – carrot, bell pepper, zucchini, onion and with/without cheese/vegan cheese
 • Veneno – beans and potatoes with chipotle, and with/without cheese/vegan cheese
 • cost food: 170:- per person

Other costs and general information

Cost food truck (small or big food truck) + staff who prepare and hand out the food from the food truck during the event in Uppsala or Enköping (up to 10 km from city center): 3000:-

Cost catering outside of Uppsala or Enköping (more than 10 km from city center) there is an extra fee to cover the cost of travel and work hours, depending on the distance. For example Stockholm: + 1500:-

Cost delivery within Uppsala: 300:-

Accessories: all catering menus include sauces and cilantro/coriander.


In the case of special dietary needs, for example glutenfree or vegan, this can of course be arranged! Our maize tortillas are glutenfree and vegan and our quesadillas can be served without or with vegan cheese. Allergies? Let us know ahead of time!

3 days before, at the latest: Let us know the exact number of people. We will invoice the order based on this. Meddela exakt antal personer.

All prices include VAT